Các cặp lô đẹp hôm nay - Xem cao thủ chốt số hôm nay đánh con gì

Box vote số ngày 02/10/2023
* Đăng nhập để chốt số và xem số đẹp hôm nay
* Có thể thay đổi số vote trước 18h
Cách tính điểm BXH:
  • - Chốt 1 BTL (nếu trúng) = +5 điểm, nếu về nhiều nháy số điểm sẽ là 5*số nháy.
  • - Chốt 1 cặp STL (nếu trúng) cả 2 con = +8 điểm (Trường hợp trúng 1 thì +4 điểm)
  • - Chốt 1 BTĐ (nếu trúng) sẽ được +15 điểm
  • - Chốt 1 cặp STĐ (nếu trúng), sẽ  +10 điểm
  • - Chốt dàn 5 tới 10 số nếu trúng +5 điểm

⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.

Top cao thủ chốt số chuẩn

STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thanh phong
9 1 2
Nguyên an vi
9 1 2
Thơi Đặng
9 1 2
4
Thien Nguyen
9 1 2
5
Quý Ngô bá
5 0 1
6
Thuyen Tran van
4 0 1
7
Phúc Đàm quang
4 1 1
8
LỘC PHÁT 6868
4 0 1
9
Quyền Đoàn
4 0 1
10
BÁ VƯƠNG LÔ
4 1 1
11
Huy Luuquang
4 0 1
12
THE END
0 0 0
13
TRẦN VỦ ĐỆ
0 0 0
14
Phúc Đàm Quang
0 0 0
15
Tâm Linh
0 0 0
16
Phạm Cường
0 0 0
17
Sang Pham cao ba
0 0 0
18
Duc Tri Nguyen
0 0 0
19
Thãnh Chon
0 0 0
20
Bảo Bảo (tinh)
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Nguyên an vi
9 1 2
Thơi Đặng
9 1 2
Thien Nguyen
9 1 2
4
Thuyen Tran van
4 0 1
5
Phúc Đàm quang
4 1 1
6
LỘC PHÁT 6868
4 0 1
7
Quý Ngô bá
5 0 1
8
Quyền Đoàn
4 0 1
9
Thanh phong
9 0 1
10
BÁ VƯƠNG LÔ
4 0 1
11
Huy Luuquang
4 0 1
12
THE END
0 0 0
13
TRẦN VỦ ĐỆ
0 0 0
14
Phúc Đàm Quang
0 0 0
15
Tâm Linh
0 0 0
16
Phạm Cường
0 0 0
17
Sang Pham cao ba
0 0 0
18
Duc Tri Nguyen
0 0 0
19
Thãnh Chon
0 0 0
20
Bảo Bảo (tinh)
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thanh phong
9 0 1
THE END
0 0 0
Thuyen Tran van
4 0 0
4
TRẦN VỦ ĐỆ
0 0 0
5
Phúc Đàm quang
4 0 0
6
Phúc Đàm Quang
0 0 0
7
BÁ VƯƠNG LÔ
4 0 0
8
Tâm Linh
0 0 0
9
Huy Luuquang
4 0 0
10
Thien Nguyen
9 0 0
11
Phạm Cường
0 0 0
12
Sang Pham cao ba
0 0 0
13
Quyền Đoàn
4 0 0
14
Quý Ngô bá
5 0 0
15
Thơi Đặng
9 0 0
16
LỘC PHÁT 6868
4 0 0
17
Duc Tri Nguyen
0 0 0
18
Thãnh Chon
0 0 0
19
Nguyên an vi
9 0 0
20
Bảo Bảo (tinh)
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Nguyên an vi
49 4 11
Duc Tri Nguyen
43 4 9
Thãnh Chon
41 3 8
4
Quý Ngô bá
34 3 7
5
Hàm Lý
31 4 6
6
Phúc Đàm quang
28 2 4
7
Thơi Đặng
25 2 4
8
Phạm Cường
25 3 4
9
THE END
23 2 5
10
Thiên Tài Số Học
23 2 5
11
Ngoan Kim
23 3 5
12
BÁ VƯƠNG LÔ
22 4 4
13
Thanh phong
21 3 4
14
Luân Ông già
21 2 4
15
XSMN.mobi
18 3 4
16
Lâm Hoàng
18 2 4
17
Hiep Vu
18 2 4
18
Căn Cô Số
18 0 4
19
Thien Nguyen
17 3 4
20
Gia Cát Dự
17 0 3
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Nguyên an vi
49 4 10
Duc Tri Nguyen
43 4 9
Thãnh Chon
41 3 6
4
Ngoan Kim
23 3 5
5
Hàm Lý
31 2 5
6
THE END
23 0 4
7
Thơi Đặng
25 2 4
8
Luân Ông già
21 2 4
9
Lâm Hoàng
18 2 4
10
Hiep Vu
18 2 4
11
Phạm Cường
25 3 4
12
Thien Nguyen
17 3 4
13
Quý Ngô bá
34 0 4
14
Thiên Tài Số Học
23 2 4
15
Khuyến Đặng
14 2 3
16
XSMN.mobi
18 2 3
17
Căn Cô Số
18 0 3
18
Đồng Phạm Văn
13 2 3
19
Lý ngân
17 2 3
20
BÁ VƯƠNG LÔ
22 2 3
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Quý Ngô bá
34 3 3
Thãnh Chon
41 0 2
Căn Cô Số
18 0 1
4
Hàm Lý
31 0 1
5
THE END
23 0 1
6
Gia Cát Dự
17 0 1
7
XSMN.mobi
18 0 1
8
Nguyên an vi
49 0 1
9
Phúc Đàm quang
28 0 1
10
BÁ VƯƠNG LÔ
22 0 1
11
Xuân Trà Giang
9 0 1
12
Thiên Tài Số Học
23 0 1
13
Thanh phong
21 0 1
14
LỘC PHÁT 6868
9 0 0
15
Huy Luuquang
4 0 0
16
Phạm Cường
25 0 0
17
Thuyen Tran van
4 0 0
18
Duc Tri Nguyen
43 0 0
19
Bảo Bảo (tinh)
0 0 0
20
Tien Ha
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thanh phong
9 1 2
Nguyên an vi
9 1 2
Thơi Đặng
9 1 2
4
Thien Nguyen
9 1 2
5
Quý Ngô bá
5 0 1
6
Thuyen Tran van
4 0 1
7
Phúc Đàm quang
4 1 1
8
LỘC PHÁT 6868
4 0 1
9
Quyền Đoàn
4 0 1
10
BÁ VƯƠNG LÔ
4 1 1
11
Huy Luuquang
4 0 1
12
THE END
0 0 0
13
TRẦN VỦ ĐỆ
0 0 0
14
Phúc Đàm Quang
0 0 0
15
Tâm Linh
0 0 0
16
Phạm Cường
0 0 0
17
Sang Pham cao ba
0 0 0
18
Duc Tri Nguyen
0 0 0
19
Thãnh Chon
0 0 0
20
Bảo Bảo (tinh)
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Nguyên an vi
9 1 2
Thơi Đặng
9 1 2
Thien Nguyen
9 1 2
4
Thuyen Tran van
4 0 1
5
Phúc Đàm quang
4 1 1
6
LỘC PHÁT 6868
4 0 1
7
Quý Ngô bá
5 0 1
8
Quyền Đoàn
4 0 1
9
Thanh phong
9 0 1
10
BÁ VƯƠNG LÔ
4 0 1
11
Huy Luuquang
4 0 1
12
THE END
0 0 0
13
TRẦN VỦ ĐỆ
0 0 0
14
Phúc Đàm Quang
0 0 0
15
Tâm Linh
0 0 0
16
Phạm Cường
0 0 0
17
Sang Pham cao ba
0 0 0
18
Duc Tri Nguyen
0 0 0
19
Thãnh Chon
0 0 0
20
Bảo Bảo (tinh)
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thanh phong
9 0 1
THE END
0 0 0
Thuyen Tran van
4 0 0
4
TRẦN VỦ ĐỆ
0 0 0
5
Phúc Đàm quang
4 0 0
6
Phúc Đàm Quang
0 0 0
7
BÁ VƯƠNG LÔ
4 0 0
8
Tâm Linh
0 0 0
9
Huy Luuquang
4 0 0
10
Thien Nguyen
9 0 0
11
Phạm Cường
0 0 0
12
Sang Pham cao ba
0 0 0
13
Quyền Đoàn
4 0 0
14
Quý Ngô bá
5 0 0
15
Thơi Đặng
9 0 0
16
LỘC PHÁT 6868
4 0 0
17
Duc Tri Nguyen
0 0 0
18
Thãnh Chon
0 0 0
19
Nguyên an vi
9 0 0
20
Bảo Bảo (tinh)
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1235 102 245
LỘC PHÁT 6868
1131 125 221
Tâm Linh
1102 99 211
4
Duc Tri Nguyen
1069 89 212
5
Hàm Lý
870 58 161
6
Hà Duyên
863 105 161
7
Thãnh Chon
852 59 161
8
Thơi Đặng
831 63 163
9
Phạm Cường
818 81 158
10
Nguyên an vi
804 72 159
11
Quỳnh NguyỄn
777 84 149
12
Phúc Đàm quang
775 88 148
13
Ngoan Kim
756 59 145
14
TRẦN VỦ ĐỆ
732 56 140
15
BÁ VƯƠNG LÔ
717 92 144
16
Luân Ông già
713 57 144
17
XSMN.mobi
680 78 131
18
KQXSMB.mobi
674 76 128
19
Hoàng Hiệp
639 67 122
20
Xuân Trà Giang
635 41 123
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Duc Tri Nguyen
1069 89 207
THE END
1235 63 197
LỘC PHÁT 6868
1131 99 190
4
Tâm Linh
1102 84 168
5
Hà Duyên
863 99 151
6
Thơi Đặng
831 51 144
7
Phạm Cường
818 67 141
8
Nguyên an vi
804 66 141
9
Thãnh Chon
852 46 132
10
Luân Ông già
713 49 132
11
Hàm Lý
870 42 131
12
BÁ VƯƠNG LÔ
717 79 129
13
Ngoan Kim
756 55 125
14
Phúc Đàm quang
775 65 124
15
Quỳnh NguyỄn
777 73 123
16
TRẦN VỦ ĐỆ
732 44 118
17
XSMN.mobi
680 58 110
18
KQXSMB.mobi
674 60 108
19
Hoàng Hiệp
639 55 105
20
Xuân Trà Giang
635 33 100
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1235 9 48
Tâm Linh
1102 4 43
LỘC PHÁT 6868
1131 2 31
4
Hàm Lý
870 2 30
5
Thãnh Chon
852 3 29
6
Quỳnh NguyỄn
777 4 26
7
Phúc Đàm quang
775 9 24
8
Xuân Trà Giang
635 2 23
9
TRẦN VỦ ĐỆ
732 6 22
10
XSMN.mobi
680 4 21
11
Ngoan Kim
756 0 20
12
KQXSMB.mobi
674 6 20
13
Thơi Đặng
831 0 19
14
Nguyên an vi
804 0 18
15
Phạm Cường
818 0 17
16
Hoàng Hiệp
639 4 17
17
Hùng Lý văn
471 0 16
18
BÁ VƯƠNG LÔ
717 0 15
19
Bui Tien
343 0 14
20
Thuy Thanh
358 3 14
Tham khảo để có nhận định chính xác nhất:

Thảo luận XSMB

Thống kê nhanh cho ngày 02/10/2023

Lô tô lâu chưa ra (lô gan):

4518 ngày 8215 ngày 7212 ngày 1311 ngày 4610 ngày
5810 ngày 9110 ngày 499 ngày 909 ngày 318 ngày
428 ngày 397 ngày 407 ngày 767 ngày 146 ngày
276 ngày 516 ngày 656 ngày 936 ngày 015 ngày
355 ngày 505 ngày 775 ngày 805 ngày 835 ngày
955 ngày 995 ngày 284 ngày 344 ngày 474 ngày

Lô tô về nhiều trong 30 ngày qua:

9717 lần 6615 lần 2313 lần 0513 lần 3313 lần
0712 lần 2412 lần 1412 lần 7512 lần 8012 lần
4011 lần 3211 lần 0311 lần 6911 lần 9411 lần
1011 lần 5210 lần 5610 lần 9310 lần 9210 lần
2110 lần 1110 lần 6310 lần 5010 lần 519 lần
289 lần 349 lần 789 lần 169 lần 049 lần

Cặp lô tô lâu chưa ra (cặp lô gan):

1331
8 ngày
2772
6 ngày
3993
6 ngày
2882
4 ngày
5885
4 ngày
2442
3 ngày
3443
3 ngày
4884
3 ngày
6996
3 ngày
0550
2 ngày
0990
2 ngày
1441
2 ngày
1881
2 ngày
1991
2 ngày
4664
2 ngày
6776
2 ngày
0110
1 ngày
0220
1 ngày
0440
1 ngày
1221
1 ngày
1661
1 ngày
2662
1 ngày
3553
1 ngày
3773
1 ngày
4554
1 ngày
5775
1 ngày
6886
1 ngày
7997
1 ngày

Cặp lộn cùng gan nhiều nhất:

Giải đặc biệt lâu chưa ra:

84478 ngày 01443 ngày 90365 ngày 74348 ngày 07287 ngày
00275 ngày 12271 ngày 82252 ngày 38242 ngày 13232 ngày
16230 ngày 35226 ngày 27215 ngày 92195 ngày 64194 ngày
45180 ngày 26175 ngày 05160 ngày 75158 ngày 55157 ngày

Thống kê giải đặc biệt theo tổng & chạm:

Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày

Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.

Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.

Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.

Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.

Các câu hỏi thường gặp

Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè
 xổ số.

Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?

Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.

100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất